سلسله مطالب آموزش کوتاه عقائد امامیه / مطلب دوازدهم / دلیل عقلی لزوم وحی و نبوت

[video poster="http://mohammadifam.ir/wp-content/uploads/2021/04/عقائد-آبی.jpg" width="640" height="640" mp4="http://mohammadifam.ir/wp-content/uploads/2021/07/12.mp4"][/video]   ✍️ مطلب شماره ۱۲ دلیل عقلی لزوم #وحی و #نبوت #عقل انسان محدود است. ۱⃣    اینکه نمیتواند تشخیص دهد #کمال انسان چیست؟ ۲⃣    اینکه اگر هم تشخیص داد، راه رسیدن به آن #کمال را نمیداند....