با حسین دنیا خیلی شیرینه…کلیپ شب جمعه

دیدن کلیپ شور پایانی محرم ۹۶ تو حسینیه ذکر ما اینه، با حسین دنیا خیلی شیرینه