یادش بخیر خستگیِ بین جاده‌ها

نماهنگ ویژه ایام اربعین یادش بخیر خستگیِ بین جاده‌ها . . . دکتر حسین محمدی فام