سلسله مطالب آموزش کوتاه عقائد امامیه / مطلب بیست و هفتم / تبیین ساده خاتمیت توسط علما

[video poster="http://mohammadifam.ir/wp-content/uploads/2021/04/عقائد-آبی.jpg" width="720" height="720" mp4="http://mohammadifam.ir/wp-content/uploads/2021/07/27.mp4"][/video] ✍️ مطلب شماره ۲۷ تبیین ساده خاتمیت توسط علما یک تبیین مهمی که برخی علمای ما از خاتمیت کرده اند این است که: این دین، دین کاملی است؛دین خاتم به این معناست که تا روز قیامت نیاز به دین دیگری نیست و همه معارفی که بش...