چرا “صادق”؟!

پیامبر (ص) فرمودند: به هنگامی که پسرم جعفر بن محمد بدنیا آمد او را صادق بخوانید بدان خاطر که در تداوم امامت، فرزندی به دنیا می آید که به همین نام(جعفر) موسوم می شود، بدون حقی دعوی امامت می کند و او را جعفر کذاب می نامند و نمونه این سخن از حضرات معصومین اندک نیستند. منبع: زندگانى امام جعفر صادق(ع) ؛ ترجمه بحار الانوار ؛ ص۷