فایلهای صوتی سخنرانی آداب و اسرار دعا

۱- شب اول ( مراسم دهه مناجات ماه مبارک رمضان ۱۳۹۳)