سلسله مطالب آموزش کوتاه عقائد امامیه / مطلب هجدهم / عصمت حضرت یوسف(ع)

[video poster="http://mohammadifam.ir/wp-content/uploads/2021/04/عقائد-آبی.jpg" width="640" height="640" mp4="http://mohammadifam.ir/wp-content/uploads/2021/07/18.mp4"][/video] ✍️ مطلب شماره ۱۸ عصمت حضرت یوسف(ع) بعضی شبهه می کنند که حضرت یوسف (ع) طبق برخی آیات قرآن تحت تسلط شیطان بوده است. ۱⃣اولا قرآن میفرماید: ...