شهدا معیار همیشگی شناخت جریان حق و باطل

به نام خدا یکی از بهترین راههای شناخت جریانهای حق طلب و جریانهای متمایل به باطل، همسو بودن یا نبودن آنان با شهدای راه حق و خط فکری آن بزرگواران است. مثلا وقتی وصیتنامه شهدای دفاع مقدس را میخوانیم متوجه میشویم که چقدر بر پیروی از ولایت فقیه و حجاب و امثالهم تاکید داشته اند. حال اگر در جامعه ما جریانهایی بی تفاوت به این موارد باشند و یا خدای ناکرده در تضعیف آ...