متن کلمات قصار نهج البلاغه//شماره ۴

کلمات قصار نهج البلاغه شماره چهارم جناب آقای دکتر محمدی فام جلسه چهارم مورخ ۹۷/۲/۶ “برای دریافت صوت کلمات قصار شماره چهار اینجا...