سلسله مطالب آموزش کوتاه عقائد امامیه / مطلب سی و چهارم / افسانه غرانیق

[video poster="http://mohammadifam.ir/wp-content/uploads/2021/04/عقائد-آبی.jpg" width="720" height="720" mp4="http://mohammadifam.ir/wp-content/uploads/2021/07/34.mp4"][/video]   ✍️ مطلب شماره ۳۴ افسانه غرانیق در نبوت خاصه بحثی وجود دارد به نام افسانه غرانیق که در تاریخ طبری و متاسفانه برخی از کتب اهل سنت نقل شده است. این ماجرای دروغین، اینچنین است که: در سوره نجم آمده است: ...