احادیثی در فضیلت زیارت امام حسین (ع)

برگرفته از کتاب معتبر «کامل الزیارات» تالیف مرحوم «ابن قولویه»: حدیث شماره ۱ ۱. امام صادق علیهالسلام فرمودند: "قبر حسین بن علی باغی از باغ های بهشت است و هیچ پیامبر و ای فرشته نیست مگر اینکه از خداوند درخواست می کند که به زیارت او برود پس پیوسته یک گروه (از ملائکه و پیامبران) برای زیارت قبر وی نازل می شون...