سلسله مطالب آموزش کوتاه عقائد امامیه / مطلب بیست و دوم / محترم بودن همه پیغمبران الهی

[video poster="http://mohammadifam.ir/wp-content/uploads/2021/04/عقائد-آبی.jpg" width="720" height="720" mp4="http://mohammadifam.ir/wp-content/uploads/2021/07/22.mp4"][/video] ✍️ مطلب شماره ۲۲ محترم بودن همه پیغمبران الهی تعدادی از پیغمبران الهی دارای رسالت جهانی هستند و تعدادی نیز دارای فضای ابلاغ کوچکتری هستند...