متن کلمات قصار نهج البلاغه//شماره ۶

کلمات قصار نهج البلاغه شماره ششم جناب آقای دکتر محمدی فام جلسه ششم، مورخ ۹۷/۲/۲۰ “برای دریافت صوت کلمات قصار شماره شش اینجا