وقتی امام حسین (ع) کانون توجه جوانان به دین می‌شود

حسین محمدی‌‌فام در گفت‌‌وگو با تسنیم۲۶مهر ۱۳۹۵: وقتی امام حسین (ع) کانون توجه جوانان به دین می‌شود یک پژوهشگر دینی معتقد است که گریه و حرارت داشتن نسبت به امام حسین (ع) عمومیت دارد، افراد مختلفی د...