سلسله مطالب آموزش کوتاه عقائد امامیه / مطلب نوزدهم / خدشه به عصمت انبیا در تورات و انجیل

[video poster="http://mohammadifam.ir/wp-content/uploads/2021/04/عقائد-آبی.jpg" width="720" height="720" mp4="http://mohammadifam.ir/wp-content/uploads/2021/07/19.mp4"][/video]   ✍️ مطلب شماره ۱۹ خدشه به عصمت انبیا در تورات و انجیل ما در اسلام به عصمت انبیا قائلیم. اما وقتی به عهدین یا کتاب مقدس که همان ...