متن کلمات قصار نهج البلاغه//شماره ۳

کلمات قصار نهج البلاغه شماره سوم جناب آقای دکتر محمدی فام جلسه سوم مورخ ۹۷/۱/۳۰ “برای دریافت صوت کلمات قصار شماره سه