متن کلمات قصار نهج البلاغه//شماره ۲

کلمات قصار نهج البلاغه شماره دوم جناب آقای دکتر محمدی فام جلسه دوم مورخ ۹۷/۱/۲۴ “برای دریافت صوت کلمات قصار شماره دو