متن کلمات قصار نهج البلاغه//شماره ۵

کلمات قصار نهج البلاغه شماره پنجم جناب آقای دکتر محمدی فام جلسه پنجم مورخ ۹۷/۲/۱۳ “برای دریافت صوت کلمات قصار شماره پنج اینجا