صوت های سلسله درس گفتارهای آموزشی “مقتل فاطمیه”

● جلسه اول: مصیبت فراق رسول الله(ص)