بر سر سفره نور

بر سر سفره نور (۶)

مایه خرمی دلها  آنجا که حرف از قداست و قرآن و تقرب است مگر می‌شود پای فهم عقل و فتح قلب به میان نیاید؟ مگر می شود تنها از قرائت آن گفت اما از اثرش بر روح و روان حرفی نزد؟ اما شرط عبور از این شاهراه، عمل به آن ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۵)

آنچه که می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. عامل حشر با پیامبران اندیشیدن به قاموس “قرب” ، ذهنمان را ناخودآگاه به سمت و سوی قبله و قرآن سوق می دهد. اما شاید ندانیم که  رابطه ” علم ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۴)

آنچه که می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. گاهی می‌اندیشیم در تنگنای «ندانستن» ، تنها راه رهایی این است که بار و بنه «دانش» بر دوش گذاشته تا خیال خسته مان آسوده شود که ما هم «می‌دانیم» ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۲)

آثار تلاوت قرآن: قرآن اثری دارد آسمانی. اثری که هر کس را به استغنای «خواستنها» و استغنام از این جرس بیداری جاویدان می‌کشاند. نه «هر کس»! ….. هر کس که بلاغت و بصارت آن را به بطن باور خویش برساند. که اگر بند بند وجود خویش را به آن بند می‌زند ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱)

عجب از ما …… در غفلتی که از قداست قرآن و قرائت آن داریم، پا فراتر نهاده و در اوج جهالت، گویی تجلی خدا در کلامش را نیز باور نداریم که امام صادق(ع) فرمودند: لقد تجلی الله لعباده فی کلامه و لکن لا یبصرون(مفتاح الفلاح ص ۳۷۲)خداوند تجلی کرد برای ... ادامه مطلب »

یر سر سفره نور (۳)

راهنمای بهشت یا…..؟ قرآن در جایی نوید نور و نعمت می‌دهد و در جایی دیگر خوف خسران بر دل خواب زدگان می‌اندازد … در جایی از بلندنامی راهیان می‌گوید و در جایی دیگر از بدنامی حاملان. پیامبر اکرم(ص) مى‌فرماید: تعلموا القرآن و اقرؤوه و اعلموا انه  کائن لکم ذکرا و ... ادامه مطلب »