جدیدترین مطالب

بر سر سفره نور

بر سر سفره نور (۱۶)

bar-sare-sofreh-noor4

متن زیر سومین ادب باطنی قرآن را مطرح می‌کند که بر گرفته از سخنان مداح اهل بیت حسین محمدی فام در باب قرآن است که دوشنبه شبها در جلسات هفتگی هیئت طرح می شد سکوت در برابر قرآن یکی از راه‌های نزول نور الهی ، سکوت در برابر قرآن است ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱۵)

bar-sare-sofreh-noor1

متن زیر دومین ادب باطنی قرآن را مطرح می‌کند که بر گرفته از سخنان مداح اهل بیت حسین محمدی فام در باب قرآن است که دوشنبه شبها در جلسات هفتگی هیئت طرح می شد. تقوا هرچند هدف اصلی قرآن، هدایت است و هرچند انتظار «هدایت» از بزرگترین موهبت الهی، انتظاری ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱۴)

bar-sare-sofreh-noor2

متن زیر بر گرفته از سخنان مداح اهل بیت حسین محمدی فام در باب قرآن است که دوشنبه شبها در جلسات هفتگی هیئت طرح می شدآداب باطنی قرآن ۱- ایمان شاید نوشیدن آب حیات قرآن تنها در گروی آداب ظاهری آن باشد اما بدون شک ادراک بطن لایه‌های قرآن با ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱۳)

bar-sare-sofreh-noor4

متن زیر بر گزفته از سخنان مداح اهل بیت حسین محمدی فام در باب قرآن است که دوشنبه شبها در جلسات هفتگی هیئت طرح می شد ۷-خواندن قرآن از روی آن گاهی نگاه ، دریچه گناه است و گاهی عین عبادت. نگاهی که نورش از خداست و ظلّش به شیطان ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱۲)

bar-sare-sofreh-noo5

آنچه می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت(ع)، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. ۴-تدبر وقتی قرار است تلاوتی بالا برود ، معلوم است که تدبّر و تضرّع ، بال‌های پروازش است و تسمیه و تنزیه لازمه حرکتش. وقتی قرار است عروجی از عالم ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱۱)

bar-sare-sofreh-noor1

آنچه می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت(ع)، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. آداب ادراک آب حیات هستی، که خود هستی بخش هست و نیست است ، هم شامل ظاهر نمایان می‌شود و هم باطن نهان . بطوریکه اگر می خواهیم از چشمه ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱۰)

bar-sare-sofreh-noor4

آنچه می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت(ع)، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. قرآن هم خانه دل را خرم می کند هم خاطر خسته را… هم خرابه را آباد می کند هم درون را بیدار.. خیر خانه ها را افزون و خسران دل ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۹)

bar-sare-sofreh-noor3

آنچه می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت(ع)، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. تلاوتی که عامل ترفیع است گاهی هم تلنگری می زند بر تفهّم و تدبّر، تا جایی که در روایات پیامبر اکرم و ائمه معصومین(ع) از قرائتی که مقدارش بسیار و ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۸)

bar-sare-sofreh-noor2

آنچه می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت(ع)، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. تلاوت قرآن تقوا که خود، در قاموس «تقرب»، حرف اول را می‌زند و در قیل و قال نفس، جرأت قد افراشتن ندارد، وقتی پای قرآن به میان می‌آید مقام خود ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۷)

bar-sare-sofreh-noor1

آنچه  می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. وقتی زبان از بیان الکن می‌شود و دیده از درک باز می‌ماند، قرآن خود به کمک قرآن می‌آید… آنجا که می‌دانیم و باز می‌مانیم از معرفت عطیه الهی ، قرآن ... ادامه مطلب »