خانه » همه مطالب » بر سر سفره نور

بر سر سفره نور

بر سر سفره نور (۱۶)

متن زیر سومین ادب باطنی قرآن را مطرح می‌کند که بر گرفته از سخنان مداح اهل بیت حسین محمدی فام در باب قرآن است که دوشنبه شبها در جلسات هفتگی هیئت طرح می شد سکوت در برابر قرآن یکی از راه‌های نزول نور الهی ، سکوت در برابر قرآن است ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱۵)

متن زیر دومین ادب باطنی قرآن را مطرح می‌کند که بر گرفته از سخنان مداح اهل بیت حسین محمدی فام در باب قرآن است که دوشنبه شبها در جلسات هفتگی هیئت طرح می شد. تقوا هرچند هدف اصلی قرآن، هدایت است و هرچند انتظار «هدایت» از بزرگترین موهبت الهی، انتظاری ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱۴)

متن زیر بر گرفته از سخنان مداح اهل بیت حسین محمدی فام در باب قرآن است که دوشنبه شبها در جلسات هفتگی هیئت طرح می شدآداب باطنی قرآن ۱- ایمان شاید نوشیدن آب حیات قرآن تنها در گروی آداب ظاهری آن باشد اما بدون شک ادراک بطن لایه‌های قرآن با ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱۳)

متن زیر بر گزفته از سخنان مداح اهل بیت حسین محمدی فام در باب قرآن است که دوشنبه شبها در جلسات هفتگی هیئت طرح می شد ۷-خواندن قرآن از روی آن گاهی نگاه ، دریچه گناه است و گاهی عین عبادت. نگاهی که نورش از خداست و ظلّش به شیطان ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱۲)

آنچه می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت(ع)، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. ۴-تدبر وقتی قرار است تلاوتی بالا برود ، معلوم است که تدبّر و تضرّع ، بال‌های پروازش است و تسمیه و تنزیه لازمه حرکتش. وقتی قرار است عروجی از عالم ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱۱)

آنچه می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت(ع)، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. آداب ادراک آب حیات هستی، که خود هستی بخش هست و نیست است ، هم شامل ظاهر نمایان می‌شود و هم باطن نهان . بطوریکه اگر می خواهیم از چشمه ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۱۰)

آنچه می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت(ع)، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. قرآن هم خانه دل را خرم می کند هم خاطر خسته را… هم خرابه را آباد می کند هم درون را بیدار.. خیر خانه ها را افزون و خسران دل ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۹)

آنچه می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت(ع)، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. تلاوتی که عامل ترفیع است گاهی هم تلنگری می زند بر تفهّم و تدبّر، تا جایی که در روایات پیامبر اکرم و ائمه معصومین(ع) از قرائتی که مقدارش بسیار و ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۸)

آنچه می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت(ع)، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. تلاوت قرآن تقوا که خود، در قاموس «تقرب»، حرف اول را می‌زند و در قیل و قال نفس، جرأت قد افراشتن ندارد، وقتی پای قرآن به میان می‌آید مقام خود ... ادامه مطلب »

بر سر سفره نور (۷)

آنچه  می‌خوانید بخش دیگری از سخنان مداح اهل بیت، حسین محمدی فام درباره قرآن است که دوشنبه شب‌ها ارائه می‌شد. وقتی زبان از بیان الکن می‌شود و دیده از درک باز می‌ماند، قرآن خود به کمک قرآن می‌آید… آنجا که می‌دانیم و باز می‌مانیم از معرفت عطیه الهی ، قرآن ... ادامه مطلب »