جدیدترین مطالب

مناجات

مطالب ماه مبارک رمضان/یک

سزاوار است بنده مؤمن در تمام حوایج( چه بزرگ و چه کوچک) به پروردگارش مراجعه کند و از درخواست چیزهاى کوچک، خجالت نکشد، چون چنین حالتى نشانه غایت توکل بر اوست. در حدیث قدسى آمده است: «یا موسى، سلنى کلّما تحتاج الیه حتّى علفَ شاتِکَ و مِلحَ عَجینِک» یعنى: «اى ... ادامه مطلب »