سخنانی که از استاد سید علی درخشان شنیدم…

استاد سید علی درخشان

۱ـ کسی که معتقد شود تا نَکارد نمی دِرَوَد، بیکار نمی نشیند و پر انرژی می شود.

۲ـ به آنهایی که برای فردا گریه می کنند بگویید برای امروزشان گریه کنند.

۳ـ باید حقیقت گناه را باور کن تا تصویر ذهنی تو از گناه مثل شیر باشد، به گفته رسول خدا(ص) مومن از گناه مثل شیر فرار می کند.

۴ـ شما نیستید که زندگی می کنید بلکه این اعتقادات شماست که زندگی می کند.

۵ـ می خواهی اهل ذکر شوی اما نمی شود زیرا تصور ذهنی تو از انسان، انسانِ لذت جوست مثل نگاه فروید. با این نگرش فرعونی حال موسایی در تو پدید نمی آید.

۶ـ تا وقتی به نیاز تنت می اندیشی، حیوانی!

۷ـ دنیایت تنگ است، آن را وسیع کن. ‌با یک تغییر نهار حالت عوض می شود.

۸ـ چشم و گوش از تعریف مردم ببند کاری کن که اهل بیت(ع) تو را تعریف کنند.

۹ـ از ازل تا ابد طول شماست، خودتان را در دنیای کوچک زندانی نکنید، بیایید بیرون هوا بکشید.

۱۰ـ مولا فرموده : می دانی اجر گذاشتن یک لقمه در دهان زنت در سر سفره چیست؟

۱۱ـ دنبال آدم کردن دیگران نباش، خودت را بساز: انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء.

۱۲ـ اگر دنبال تعریف هستی، بجای برون برو به درونت بپرداز تا همه ترا تعریف کنند.

۱۳ـ اول در خانه دل را بروی آقا بازکنید تا بعداً در خانه خودتان را بازکنید.

۱۴ـ برای کِرمها تنت را فربه نکن، هی تن پروری کن بعد موقع نماز کِسِل باش!

۱۵ـ خداوند فرموده تو عیال منی کار دنیا را به من بسپار و تو به آخرتت برس. من می دانم چگونه به تو برسم.

۱۶ـ آخور بین، آخر بین نمی شود.

۱۷ـ خواندن نافله، قسمتهای بدون حضور قلب نماز را جبران می کند.

۱۸ـ برای تغییر خودت، باید تصویر ذهنی خودت از خودت را کشف کنی و آن را عوض کنی. آن دانشمند خارجی می گوید اگر کسی باور کرد که بدون درد می تواند عمل شود، می شود، مثل آیت الله مرعشی که چشمش را بدون بیهوشی عمل کرد.

۱۹ چند ساعت در شبانه روز برای یک لقمه نان می گذاری و چقدر برای عبادت و حال و شب زنده داری؟

۲۰ـ فعل ترشح حال است.

۲۱ـ چند می ارزی؟ به اندازه آنچه که به آن عشق می روزی.

۲۲ـ در خلوت فکر کن، گریه کن، تا اشک فانوس راهت شود.

۲۳ـ به فکر یوم تبلی السرائر باش!

۲۴ـ شوق بهشت و ترک جهنم در تو مومن کو؟ گریه از آتش می ترسد و تو نمی ترسی!؟

۲۵ـ وقتی مثل یک گوسفند نمی توانم یک «میل» را فدا کنم مثل میل خوابیدنم، چه توقعی دارم؟!

۲۶ـ نیمه شب برای نماز شب به آسمان نگاه کن و تفکر کن که خدا میان این همه خلقت عظیم و زیبایش از همه به تو نظر می کند.

۲۷ـ اگر اهل توحید شدی، از هیچ چیز گله نداری چون فاعل هستی فقط یکی است.

۲۸ـ هر حکم فلسفه ای دارد اما اجرای آن تعبدی است. بحثها مالِ اصول عقاید است.

۲۹ـ عیب بینی، غیب بین نمی شود. تا مایه طبعها سرشتند،‌ما را ورقی دگر نوشتند / کار من و تو بدین درازی، کوتاه کنم که نیست بازی.

۳۰ـ با حال فرعونی نمی شود کار موسایی کرد.

۳۱ـ کوچکترین گناه سوء نظر تو،‌بزرگترین گناه در نظر خداست،‌ پس گویا تمام گناهانت مثل قتل امام حسین(ع) است . حالا گناهانت را بزرگ کن و بزرگ ببین.

۳۲ـ برای قلع وقمع شهوات: ۱ـ روزه ۲ـ یاد مرگ.

۳۳ـ در خانه ای که «دل» سگ باشد، مَلَک نمی آید.

۳۴ـ هر کاری بخواهید انجام دهید باید «حال» مخصوص آن را داشته باشید و « حال » از «صورت ذهنی» درست می شود.

۳۵ـ خدا هدف ندارد. زیرا اگر هدف داشته باشد یعنی خیری که به آن نرسیده است پس خدا ناقص می شود. این مخلوقات هستند که هدف دارند نه خدای تعالی: و ما خلقت الجن و الانس ….

۳۶ـ تصور این که قیامت نزدیک است باعث می شد گناه نکنی و عبادت انجام دهی.

۳۷ـ اگر زهرم دهی یا آنکه قندم ـ هر آنچه می پسندی می پسندم.

۳۸ـ آیا به اندازه ای که «گربه » را می شناسی « الله» را می شناسی؟

۳۹ـ تمام نمازهای تو تمرین است تا یک نماز بخوانی با تمام طبیعت و طینت و فکر و ذهن و جسم و روح و جسم خود به امامت «فطرت» و آن نماز حتما پشت سر امام زمان (عج) خواهد بود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*