در محضر استاد درخشان ۱

ـ ندامت و پشیمانی برای تو به «حال» است و «حال» باور شدنی است به علم حضوری. و «حال» با «تصویر ذهنی» متناسب است.

ـ گناه می کنیم چون از جهنم نمی ترسیم. چون تصویر ذهنی جهنم را نداریم. باید با آیات عذاب قرآن تصویر جهنم را در ذهن ایجاد کنیم. آنوقت خیال ما حرف غیره نمی شود. صرف اینها می گردد. که این تصویر درنیمه های شب بهتر بوجود می آید.

ـ بایدها ونبایدهای ما زندگی ما را رمی کند نه ما. باید آنها را عوض کنیم.

ـ مثل آدم باشیم نه شیطان: اگر گناه کردید سریع برگردید و آدم شویدیعنی مثل آدم ناله ربنا ظلمنا انفسنا سردهید.

ـ با کسی کار می کنید خوبی هایش را ببینید و جمال او را نه مثل شیطان که بین علم الاسماء و …. فقط خلقه من طین را دید. مثل شیطان مهلت را برای گناه نخواهیم بلکه برای جبران مافات بخواهیم.

ـ اعتقاد به توحیدی که از طریق «ولی » رسیده باشد حصن حصین است و پذیرش ولایت ولی(ع) به شرط خروج از ولایت شیطان است و راه خروج از ولایت شیطان تبراست که تخلیص قلب و راه آن مخالفت با هوی می باشد. علامت آن تولی و جذب جلوه ربوی است که به تغییر می رسد.

ـ راه تسلط بر نفس : شناخت بایدها و نبایدها و عوض کردن آنها. باید بایدها و نبایدها را نوشت تا بتوان آنها را تغییر داد.

ـ تا روحیه جذب رذیله دارید از خود بترسید.

ـ کسی که انفاق می کند باید * با این حال باشد که او محتاج است نه آنکه انفاق را می پذیرد. * حتما باید به دست راست بدهد.* دست راست دهنده زیر دست گیرنده باشد چون دست خداست. * حتما از او التماس کند که دعایش کند. * تصویر ذهنی اش این باشد که آن دست دست خداست.* از آنچه دوست دارد انفاق کند. * تصورش از مال خودش مما رزقناهم باشد، خدا داده که من بدهم…* بداند که خدا پول را داده است تا تو نگهداری کنی و اگر انفاق کنی نگه داشتی آن نگه داشتی  ای آن را نزد خدا باشد باقی می ماند.* آنچه را انفاق کرده است باید فراموش کند.* آن دست که انفاق داده است را گرامی بدارد زیرا به زیارت دست خدا رسیده است. * ما عندکم ینفد و ماعند الله باق. *برای حفظ انفاقش ابتدا به بیگانه بدهد بعد در پنهانی تا پنهانی و آشکارا برایش فرقی نکند. آنگاه اول به فامیل بدهد.

ـ رسول خدا(ص) گوسفندی را دادند عایشه تا خیرات کند. بعدا پرسیدند چه شد؟ عایشه گفت همه اش را برده اند فقط کتفش مانده است. حضرت فرمودند خیر همه اش مانده است فقط کتفش رفته است. و ما عندالله باق.

ـ مضمون سخن رسول خدا(ص) هر چه را دیدی و دلت خواست برای خدا قرار بده یعنی انفاق کن.

ـ مضمون سخن امیر المومنین(ع): آنچه فانی است را بدهید تا آنچه باقی است بدست آورید.

ـ مضمون سخن امام رضا(ع) : در بنی اسرائیل قحطی آمده بود پیرزنی گرسته لقمه ای را نزدیک دهان برد تا خواست بخورد صدای سائلی را شنیده ـ لقمه ای را داد به سائل ـ بعد دید سر و صداست ـ آمد دیده بچه اش را گرگ برده است و مردم در هیاهو هستند ـ رفت جلو ـ شخص نورانی آمد. بچه ها را از دهان گرگ گرفت. (جبرئیل) به آن زن گفت: این لقمه به جای آن لقمه.

ـ خدا چون حکیم است چیزی را مفت نمی دهد، زحمت می خواهد.

ـ انتم الاعلون ان کنتم مومنین // امام حسین(ع) ان الله یحبُ معالیَ الاُمور. (عالی) // ـ هدف که عالی شد عقیده عالی می شود . هر چه عالی باشد متعلقات آن هم عالی می گردد.

ـ و اتبعوا احسن ما انزل الیکم از زیباترین تبعیت کنید. باید محسن بود تا اَحسَن را تبعیت کرد.

ـ آنکه امر کرده است ، توان هم می دهد. او داده و می دهد پس شاکر او باش.

ـ توبه نصوح یعنی باید و نباید خودم را بردارم باید و نباید دوست را بگذارم جایش و انسان با قوت تولی و تبری قوانین  الهی را اجرا می کند.

ـ رسول خدا(ص): مادام که بیاد خدا باشی درهر جا پیوسته در حال نماز و عبادت هستی و امام علی(ع) : ذکر خدا مجالس با اوست. انا جلیسُ من ذکری.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*