در محضر استاد سیدعلی درخشان/ یقظه ۳

یقظه ۳

با سمه تعالی

قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند ـ بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

مرحله سوم «ترک عادت» می باشد:

الف) در یک کلمه بیرون آمدن از لباس عادت  است.

ب) شناخت افراط و تفریط، معرفت پیدا کردن قلب است به زیادت ونقصان.

ج) شناختن قدر وقیمت و غنیمت شمردن دمها.

این سه مطلب حاصل نمی شود مگر با سه چیز:

الف) شنیدن موعظه از بیرون و فراگیری دانش وعلم که اگر دقت کنید تمام بحثهای ما در گذشته شامل این بخش می شد.

ب) پاسخ  مثبت دادن به اوامر و نواهی حق و بزرگ شمردن دستور الهی.

ج) مجالست و مصاحبت و رابطه با صالحان و پاکان.

پس در آن چیز سوم نور یقظه نیز این سه نظر حتما باید در نور یقظه مورد توجه سالک قرار گیرد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*